Bài tập 2. Điền vào lược đồ trống.

Trung bình: 4,78
Đánh giá: 23
Bạn đánh giá: Chưa

Diền vào lược đồ trống:

- Các cánh cung: Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều.

- Các  dãy núi: Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam, Hoành Sơn, Bạch Mã.

- Các đỉnh núi: Tây Công Lĩnh, Phanxiphang, Ngọc Linh, Chu Yang Sin.


Hướng dẫn học sinh làm bài:

- Học sinh vẽ lược đồ trống.

- Điền các nội dung theo yêu cầu vào lược đồ.