Bài 6 trang 216 - sgk vật lý 12

Trung bình: 4,63
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Sao chổi, thiên thạch, sao băng là gì? Sao băng có phải là một thành viên của hệ Mặt Trời hay không?


Sao chổi, thiên thạch đều là các thành viên của hệ Mặt Trời. Khi thiên thạch bay vào khí quyển của Trái Đất, nó nóng sáng và bốc chảy gọi là sao băng.