Chuyên đề Lịch sử

Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là gì?

Có nhiều người rất tự hào về lịch sử ngàn đời của ông cha ta. Tuy nhiên đôi khi lại quên mất hoặc không biết đến bộ luật thành văn đầu tiên. Vậy bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là gì? Do ai ban hành? Có tác dụng như thế nào? sẽ được chúng tôi đề cập ở bài viết sau, bạn có thể tham khảo để biết thêm.
14:12 Ngày 22 tháng 3 năm 2022