Lớp 10

Giải phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối

Dạng toán ''Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối '' là một dạng bài tập thường gặp trong quá trình học tập môn toán và chúng thường có những cách giải đặc biệt mà nhiều học sinh sẽ không nắm bắt được. Bài viết này nhằm hướng dẫn học sinh giải quyết được một số phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
02:46 Ngày 06 tháng 5 năm 2020

Chuyên đề bài tập Hình học lớp 10

Trong chương trình hình học lớp 10, các em sẽ được làm quen với việc nghiên cứu hình học phẳng bằng một phương pháp khác, gọn gàng, có hiểu quả và mang tầm khái quát cao.
09:45 Ngày 21 tháng 9 năm 2018