Giải tích lớp 12

Tìm m để hàm số đồng biến (nghịch biến) trên một khoảng.

Bài viết giúp bạn cũng cố, nắm chắc lý thuyết đồng biến nghịch biến của hàm số. Giải một dạng toán phổ biến "Tìm m để hàm số đồng biến (hoặc nghịch biến) trên một khoảng".
01:59 Ngày 27 tháng 4 năm 2020

Hướng dẫn giải bài tập nâng cao giải tích lớp 12

Chuyên đề Toán giải tích lớp 12 với nội dung các bài học được đánh giá là không khó nhất trong số 3 năm học của bộ môn Toán giải tích lớp 12 nhưng lại chứa những kiến mang ý nghĩa chốt lại
20:21 Ngày 06 tháng 9 năm 2018

Bài tập Giải tích lớp 12

Trở lại với baitap.me phần bài tập giải tích lớp 12, mời các em học sinh xem qua chương trình của sách giáo khoa môn Toán giải tích lớp 12
21:09 Ngày 29 tháng 8 năm 2018