Câu 1 trang 136 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu ứng dụng của động cơ đốt trong trong sản xuất và đời sống.


Động cơ đốt trong có vai trò quan trọng trong việc tạo ra nguồn động lực cơ khí để sử dụng ở tất cảc các ngành và lĩnh vực sản xuất tạo ra của cải vật chất, phục vụ con người.