Câu 1 trang 146 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,63
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu đặc điểm và cách bố trí động cơ trên xe máy.


Đặc điểm:

- Là động cơ xăng 2 và 4 kì cao tốc.
- Có công suất nhỏ.
- Li hợp, hộp số bố trí trong một vỏ chung.
- Thường làm mát bằng không khí.
- Số lượng xi lanh ít.

Bố trí động cơ trên xe máy:

- Đặt ở giữa xe.
- Đặt lệch về đuôi xe.