Câu 1 trang 149 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,86
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu đặc điểm của động cơ đốt trong trên tàu thuỷ.


Đặc điểm:

- Là động cơ đizen .

- Có công suất lớn , có thể đạt trên 50000kw

- Thường làm mát cưỡng bức bằng nước .

- Số lượng xi lanh nhiều.