Câu 1 trang 95, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 10
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào bảng số liệu trong bài, chứng minh kết quả hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp của Trung Quốc. Phân tích những nguyên nhân đưa đến kết quả đó.


Kết quả hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp của Trung Quốc và nguyên nhân của kết quả đó.

* Ngành nông nghiệp:

- Kết quả:

 + Sản xuất được nhiều loại nông phẩm với năng suất cao.

 + Một số loại có sản lượng đứng đầu thế giới như lương thực, bông, thịt lợn.

- Nguyên nhân:

+ Ap dụng nhiều chính sách cải cách trong nông nghiệp

+ Giao quyền sử dụng đất cho người nông dân.

+ Cải tạo, xây dựng mới đường giao thông, hệ thống thủy lợi.

+ Đưa kĩ thuật mới vào sản xuất, phổ biến giống mới.

+ Miễn thuế nông nghiệp cho người dân.

* Ngành công nghiệp:

- Kết quả:

+ Phát triển các ngành công nghiệp kĩ thuật cao như điện tử, cơ khí chính xác, máy móc tự động góp phần chế tạo thành công tàu vũ trụ.

+ Nhiều ngành công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao, nhiều mặt hàng đứng đầu thế giới về sản lượng như: than, thép, xi măng, phân đạm.

+ Có nhiều trung tâm công nghiệp quy mô lớn: Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán, Quảng Châu...

+ Phát triển công nghiệp địa phương, sản xuất được nhiều mặt hàng tiêu dùng, ngành công nghiệp vật liệu xây dựng, đồ gốm, sứ, dệt may… Các ngành này đã thu hút trên 100 triệu lao động và cung cấp trên 20% giá trị hàng hóa ở nông thôn.

- Nguyên nhân :

+ Chuyển đổi nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh tế thị trường.

+ Thực hiện chính sách mở cửa, xây dựng các đặc khu kinh tế, khu chế xuất.

+ Thu hút vốn đầu tư lớn, năm 2004 thu hút nguồn vốn FDI lớn nhất thế giới (60%).

+ Chủ động đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị, phát triển, ứng dụng công nghệ cao trong công nghiệp.