Đề 3, trang 14, sgk Ngữ Văn lớp 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa

Viết bài văn nghị luận bày tỏ quan niệm của mình về phương châm: Học đi đôi với hành


- Xác định vấn đề nghị luận: Học với hành gắn liền với nhau mới đem lại hiệu quả tốt có ích cho xã hội và bản thân

- Giải thích ý nghĩa câu nói: Học được hiểu là quá trình tiếp thu kiến thức; hành được hiểu là quá trình vận dụng kiến thức đó vào thực tiễn đời sống. Kiến thức cần được vận dụng, kiểm tra qua thực tiễn đời sống

- Bày tỏ ý kiến bản thân với vấn đề: Khẳng định phương châm đúng; dùng một số dẫn chứng, lí lẽ để khẳng định mối quan hệ bổ sung lẫn nhau giữa lí thuyết và thực hành

- Rút ra bài học cho bản thân  từ phương châm