Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc SGK Địa Lý lớp 11