Câu 2 trang 108, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,24
Đánh giá: 25
Bạn đánh giá: Chưa

Lấy ví dụ để thấy rằng việc khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên chưa hợp lí là một trong những thách thức của ASEAN. Cần phải khắc phục những điều đó bằng những biện pháp nào?


* Ví dụ để thấy rằng việc khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên chưa hợp lí là một trong những thách thức của ASEAN: Hiện nay, rừng bị chặt phá bừa bãi với nhiều mục đích khác nhua như lấy gỗ, làm nương rẫy…làm cho đất bị xói mòn, gây ra những trận lũ quét, lũ ống, làm thiệt hại đến của cải và cả tính mạng con người.

* Biện pháp:

- Khai thác, sử dụng một cách hợp lí tài nguyên rừng.

- Bảo vệ rừng đầu nguồn.

- Các nước cần làm tốt công tác định canh định cư cho đồng bào dân tộc nhằm hạn chế việc phá rừng và khai thác tài nguyên không hợp lí.

- Phạt nặng những hành vi hủy hoại môi trường và khai thác không hợp lí.

- Thông qua các diễn đàn, các dự án để có cùng quan điểm thống nhất nhằm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

- Đưa ra những nguyên nhân và hậu quả của việc khai thác tài nguyên chưa hợp lí từ đó hạn chế việc khai thác và sử dụng.