Câu 2 trang 125 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,64
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Tại sao nhiên liệu phun vào xilanh lại phải có áp suất cao?


Nhiên liệu được phun vào xilanh ở áp suất cao là vì khi nhiên liệu cháy sẽ làm kích nổ, giảng nở không khí bên trong xilanh làm đẩy pittông. ở một số động cơ lớn không dùng puri để đánh lửa mà động cơ sẽ nén khí kèm nhiên liệu ở áp suất cao gây ra kích nổ mà không cần có tia lửa nào.