Câu 1, trang 14, sgk Ngữ văn 10

Trung bình: 4,24
Đánh giá: 29
Bạn đánh giá: Chưa

 Đọc phần trích văn bản Hội nghị Diên Hồng và trả lời các câu hỏi sgk


- Vua và các bô lão trong hội nghị là những nhân vật tham gia giao tiếp. Mỗi bên có cương vị khác nhau. Vua cai quản đất nước, chăn dắt trăm họ. Các bô lão là những người cao tuổi từng giữ những trọng trách nay về nghỉ, hoặc được vua mời đến tham dự hội nghị

- Người tham gia giao tiếp ở đây phải đọc hoặc xem người nói nói những gì để lĩnh hội nội dung mà người nói phát ra. Các bô lão nghe vua Nhân Tông hỏi, nội dung hỏi: Liệu tính như thế nào khi quân Mông Cổ tràn đến. Hai bên lần lượt đổi vai giao tiếp. Các bô lão xôn xao tranh nhau nói. Lúc ấy vua lại là người nghe.

- Hoạt động giao tiếp diễn ra ở Điện Diên Hồng. Lúc này quân N.Mông kéo 50 vạn quân sang xâm lược nước ta.

- Hoạt động giao tiếp đó hướng vào nội dung: Hoà hay đánh, nó đề cập đến vấn đề hệ trọng còn hay mất của một quốc gia dân tộc, mạng sống con người.

- Mục đích giao tiếp: Lấy ý kiến của mọi người, thăm dò lòng dân để hạ đặt mệnh lệnh quyết tâm giữ gìn đất nước trong hoàn cảnh lâm nguy. Cuộc giao tiếp đó đã đạt được mục đích.