Câu 2, trang 64, sgk Ngữ Văn 10

Trung bình: 4,34
Đánh giá: 38
Bạn đánh giá: Chưa

Đọc đoạn trích Uy- lít- xơ trở về, anh chị hãy cho biết: - Hô- me- rơ kể chuyện gì?

- Ở phần cuối đoạn trích, tác giả chọn 1 sự việc quan trọng, đó là sự việc gì, được kể bằng chi tiết tiêu biểu nào?
- Có thể coi đây là thành công của Hô- me- rơ trong nghệ thuật kể chuyện không? Vì sao?


. Bài tập 2/ 64:

a. Hômerơ kể về cuộc gặp gỡ đoàn tụ của 2 vợ chồng Pê – nê- lốp và Uy-lít- xơ  sau 20 năm xa cách.

b. Ở đoạn cuối tác giả chọn việc Pê-nê-lốp thử chồng bằng cách hỏi về những chi tiết đặc điểm của chiếc giường.

- Đây là sự việc tiêu biểu với những chi tiết:

+ Pê- nê-  lốp nhờ nhũ mẫu khiêng chiếc giường.

+ Uy- lít- xơ giật mình nói rõ đặc điểm của chiếc giường.

+ Hai vợ chồng nhận ra nhau trong niềm hạnh phúc lớn lao.

- Đây là thành công trong nghệ thuật kể của Hô- me- rơ vì đã khắc học được phẩm chất, tính cách của Uylítxơ: Thông minh, Pê- nê - lốp thận trọng, thông minh và thủy chung trọn vẹn