Câu 1, trang 63, sgk Ngữ Văn 10

Trung bình: 4,69
Đánh giá: 68
Bạn đánh giá: Chưa

Đọc văn bản và trả lời câu hỏi sgk


Bài tập 1/ 63:

a. Không thể bỏ sự việc “hòn đá xấu xí … xuống” vì đây là sự việc tiêu biểu, có vai trò:

+ Chuẩn bị cho sự việc  ở phần kết thúc truyện

+ Góp phần miêu tả diễn biến tình trạng của nhân vật và làm sáng tỏ chủ đề.

-> đó là sự việc tiêu biểu trong văn bản.

b. Rút kinh nghiệm: Khi chọn sự vật, chi tiết tiêu biểu để kể hoặc viết bằng văn tự sự cần thận trọng cân nhắc kỹ sao cho sự vật, chi tiết ấy góp phần dẫn dắt câu chuyện, tô đậm tính cách nhân vật, tạo sự hấp dẫn, tập trung thể hiện chủ đề,ý nghĩa văn bản