Câu 2 trang 7 SGK Công nghệ 12

Trung bình: 4,22
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu những ứng dụng của kĩ thuật điện tử được dùng trong gia đình em.


Những ứng dụng của kĩ thuật điện tử được dùng trong gia đình em:

- sử dụng smartphone, máy tính, casset, ti vi, tủ lạnh.
- sử dụng internet.
- quạt điện tử, điều hòa.