Câu 3 trang 14 SGK Công nghệ 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Tại sao cuộn cảm lại chặn được dòng điện cao tần và cho dòng điện một chiều đi qua?


Khi cho dòng điện 1 chiều đi qua cuộn cảm nó giống như chạy qua một dây dẫn kim loại (có điện trở nhỏ). 

Khi cho dòng điện xoay chiều đi qua cuộn cảm , cuộn cảm có cảm kháng (do hiện tượng tự cảm). Ta có: 

ZL = ωL = 2πfL 

Ta thấy dòng điện cao tần có f >> lớn (f →∞) suy ra ZL →∞. 

Do có cảm kháng lớn nên cản trở dòng diện cao tần coi như =0.