Câu 3 trang 76 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,07
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu tính chất và công dụng của vật liệu compôzit dùng trong ngành cơ khí.


- Tính chất: Sau khi gia công nhiệt lần đầu không chảy hoặc mềm ở nhiệt độ cao, không tan trong dung môi, không dẫn điện, cứng, bền.

- Công dụng: Dùng để chế tạo các tấm lắp cầu dao điện, kết hợp với sợi thuỷ tinh để chế tạo vật liệu compôzit.