Câu 3 trang 91 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,36
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Dây chuyền tự động là gì?


Dây chuyền tự động là tổ hợp của các máy và các thiết bị tự động được sắp xếp theo một trật tự xác định để thực hiện các công việc khác nhau nhằn hoàn thành một sản phẩm nào đó.