Câu 6 trang 91 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,32
Đánh giá: 22
Bạn đánh giá: Chưa

Muốn đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí cần thực hiện những giải pháp gì?


Biện pháp:

- Sử dụng công nghệ cao trong sản xuất.

- Xử lí chất thải trong sản xuất cơ khí trước khi đưa vào môi trường

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người.