Câu 3b, trang 114, sgk Ngữ Văn 10

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 30
Bạn đánh giá: Chưa

Trong đoạn trích tác phẩm Bắt sấu ở rừng U Minh Hạ của nhà văn Sơn Nam được trích ở sgk, ngôn ngữ sinh hoạt được biểu hiện ở dạng nào? nhận xét việc dùng từ ngữ trong đoạn trích đó?


Ngôn ngữ sinh hoạt được trích ở dạng lời nói tái hiện trong tác phẩm văn học

Đặc điểm của ngôn ngữ nói trong đoạn trích trên: mang sắc thái Nam Bộ rất rõ nét. Nhân vật phát ra lời thoại là ông Năm Hên, người bắt sấu nổi tiếng, đem lại bình yên cho nhân dân. Vậy nên trong lời thoại của ông hiện lên một loạt địa danh mang tên loài cá sấu nguy hiểm ở rừng U Minh, cúng như tâm ý của ông trong việc bắt sấu, qua đó làm nổi bật phẩm chất nhân vật.