Câu 3a, phần luyện tập, trang 114, sgk Ngữ Văn 10

Trung bình: 4,26
Đánh giá: 31
Bạn đánh giá: Chưa

Anh(chị) hãy phát biểu ý kiến của mình về nội dung những câu sau:

- Lời nói chẳng mất tiền mua

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

- Vàng thì thử lửa thử than,

Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời.


Cả hai câu ca dao trên đều nói về tầm quan trọng của việc ăn nói trong đời sống hằng ngày.

Câu thứ nhất khuyên người ta nên biết "lựa lời mà nói", tránh nói những lời khiến cho người khác phải mất lòng, hay tổn thương, hay làm phương hại đến người khác; bởi lẽ, lời nói đó không mất tiền mua, nó lấy từ kho ngôn ngữ chung của nhân loại.

Câu thứ hai nhấn mạnh lời nói chính là thước đo giá trị  của một con người. Tác giả dân gian đặt trong tương quan so sánh với việc thử chất lượng của vàng( thử lửa, thử than), và chuông kêu( thử tiếng).

Vì vậy, trong đời sống hằng ngày chúng ta nên biết chọn lựa lời nói sao cho hợp lí, thể hiện nét văn hóa của mình, để người khác tôn trọng.