Câu hỏi thảo luận trang 165, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy xác định trên hình 36 các tuyến đường bộ, đường sắt chủ yếu, các cảng và sân bay ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

Câu hỏi thảo luận trang 165, SGK Địa lí 12.
Câu hỏi thảo luận trang 165, SGK Địa lí 12.

* Hướng dẫn: Học sinh có thể sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trang 27 thay cho hình 36.

* Hướng dẫn làm bài:

- Đường bộ: tuyến quốc lộ 1 (Bắc – Nam), quốc lộ 27 (Phan Rang – Tây Nguyên), quốc lộ 19 (Quy Nhơn – Gia Lai), quốc lộ 24 (Quảng Ngãi – Kon Tum), quốc lộ 25 (Tuy Hòa – Giai Lai).

- Đường sắt Thống Nhất.

- Các cảng biển: Đà Nẵng (TP. Đà Nẵng), Kì Hà (Quảng Nam), Dung Quất (Quảng Ngãi), Quy Nhơn (Bình Định), Cam Ranh (Khánh Hòa), Phan Thiết (Bình Thuận).

- Sân bay: sân bay quốc tế Đà Nẵng; sân bay nội địa: Quy Nhơn, Tuy Hòa, Cam Ranh, Chu Lai.