Getting started - Unit 2 Tiếng Anh 10 mới

Trung bình: 4,09
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

1. Listen and read

(Lắng nghe và đọc.)

Dịch hội thoại:

Nam: Này Scott, cậu đã bao giờ nghe câu "Một quả táo mỗi ngày thì chẳng cần gặp bác sĩ" chưa?
Scott: Rồi, mà sao?
Nam: Cậu có biết rằng câu đấy rất đúng không?
Scott: Ý cậu là gì? Nếu tớ ăn 1 quả táo 1 ngày thì tớ sẽ không bao giờ bị ốm hả?
Nam: Không hẳn, nhưng táo có thể giúp cậu giảm cân, xây dựng hệ thống thống xương chắc khỏe, và cũng tránh những căn bệnh như ung thư.
Scott: Ồ! Thật tuyệt. Tớ uống nước táo mỗi ngày.
Nam: Tốt đấy, nó sẽ giúp cậu khỏi bị căn bệnh Alzheimer khi cậu già đi.
Scott: Đó có phải căn bệnh mà ảnh hưởng đến trí nhớ không?
Nam: Đúng rồi. Vì uống nước táo ép giúp tối ưu hóa chức năng ghi nhớ của não, nó giúp cậu ghi nhớ mọi thứ trong một thời gian rất dài.
Scott: Nhưng Nam này!
Nam: Hả?
Scott: Có một vài thứ tớ thực sự rất muốn quên.
Nam: Như là thua trận bóng đá hôm qua hả?
Scott: Chính xác!

2. Work in pairs. Read the conversation again and answer the following questions.

(Làm việc theo cặp. Đọc lại đoạn hội thoại và trả lời những câu hỏi sau.)

Hướng dẫn giải:

1. Answers may vary, but typically some are: Better health; good body condition; stronger resistance to illnesses, etc.
2. Lose weight, build healthy bones, and prevent diseases like cancer.
3 Memory or (the) brain.
4. (Answers may vary.) He feels uncertain about the benefits of apple juice.

Tạm dịch:

1. Câu "Một quả táo mỗi ngày thì không cần đi gặp bác sĩ" có nghĩa là gì?
Sức khoẻ tốt / cơ thể khỏe mạnh / chống lại bệnh tật

2. Hãy kể tên 3 lợi ích sức khỏe của việc ăn táo và uống nước ép táo.
Giảm cân, tạo xương khỏe mạnh, và ngăn ngừa các bệnh như ung thư.

3. Phần nào của cơ thể mà căn bệnh Alzheimer ảnh hưởng đến?
Bộ nhớ hoặc bộ não.

4. Scott nghĩ về việc uống nước táo ép như thế nào?
Anh ấy cảm thấy không chắc chắn về lợi ích của nước táo.

 

3. Listen and repeat the words. Then answer the questions below.

(Lắng nghe và lặp lại các từ. Rồi trả lời những câu hỏi dưới đây.)

a. Which words did you hear in the conversation? Circle them.

(Từ nào bạn đã nghe được trong đoạn hội thoại? Khoanh tròn chúng.)

 

Hướng dẫn giải:

Audio script 

prevent     

disease     

bones       

weight

brain         

boost         

healthy

4. Put the words into categories as in the table.

(Phân loại những từ đó vào bảng.)

Noun Adjective Verb 
     

 

Hướng dẫn giải:

Noun Adjective Verb 

disease       bones

balance       weight

skeleton       brain

system        lungs

nervous

healthy

prevent

balance

boost

Tạm dịch:

Danh từ Tính từ Động từ

dịch bệnh       xương

cân bằng       cân nặng

bộ xương       não

hệ thống        phổi

 

lo lắng

khỏe mạnh

 

ngăn chặn

cân bằng

tăng

 

4. WISE WORDS: 'Laughter is the best medicine'. Read the common saying above. Do you agree? Can you think of a time when laughter was the best medicine for you?

(CÂU NÓI KHÔN NGOAN: "Tiếng cười là liều thuốc tốt nhất." Đọc câu nói thông thường trên. Bạn có thể nghĩ đến khoảng thời gian mà tiếng cười là liều thuốc tốt nhất với bạn không?)