Project - Unit 2 Tiếng Anh 10 mới

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 15
Bạn đánh giá: Chưa

1. Your doctor would like some information about your usual food habits to help plan the best possible health care for you and your friends. Conduct the survey, using the questions below and compile the findings into a report.

(Bác sĩ của bạn muốn có một vài thông tin về thói quen ăn uống hằng ngày của bạn để giúp lập kế hoạch khả thi nhất chăm sóc sức khỏe cho bạn và bạn bè. Hãy hoàn thành bản khảo sát, dựa vào các câu hỏi dưới đây và ghi chép lại những gì bạn tìm được vào một bài báo cáo.)

Hướng dẫn giải: 

1. My mother

2. My mother

3. Orange juice

4. pork and beef

5. Yes, I do

6. No, I don't

7. I usually eat three main times a day.

Tạm dịch:

1. Ai đi mua sắm thức ăn cho gia đình bạn? ... Mẹ tôi
2. Ai chuẩn bị bữa ăn cho bạn? ... Mẹ tôi
3. Bạn thích uống gì trong ngày? ... Nước cam
4. Loại thức ăn nào bạn thường ăn? ... thịt nướng, ... thịt lợn, ... thịt bò, ... thịt gà, ... cá, ... những cái khác, ghi chú: ...

Thịt lợn và thịt bò
5. Bạn có ăn nhiều rau trong bữa ăn của bạn không?
... có. ... không

6. Bạn có thêm muối vào thức ăn của bạn khi ăn không? 
... có. ... không

Không

7. Bạn ăn bao nhiêu bữa trong ngày? ...

Tôi thường ăn 3 bữa chính một ngày.

2. Present your findings to the class.

(Trình bày bài báo cáo với cả lớp.)