Bài 2 trang 15 SGK Hóa học 12

Trung bình: 4,08
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa

Phát biểu sau đây là đúng (Đ) hay sai (S) ?

a) Xà phòng là sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa.

b) Muối natri hoặc kali của axit hữu cơ là thành phần chính của xà phòng.

c) Khi đun nóng chất béo với dung dịch NaOH  hoặc KOH ta được xà phòng.

d) Từ dầu mỏ có thể sản xuất được chất giặt rửa tổng hợp.


a) Đ

b) S. Muối natri hoặc kali của axit béo (không phải của axit hữu cơ) là thành phần chính của xà phòng.

c) Đ

d) Đ