Thực hành - Nội dung lược đồ Việt Nam.

Trung bình: 4,09
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Nội dung:

a) Vẽ lược đồ Việt Nam với đường biên giới, đường bờ biển, một số sông lớn và một số đảo, quần đảo.

b) Điền vào lược đổ một số địa danh quan trọng.

Nội dung lược đồ Việt Nam
Hình: Nội dung lược đồ Việt Nam