Thực hành - Hướng dẫn cách vẽ lược đồ Việt Nam.

Trung bình: 4,40
Đánh giá: 35
Bạn đánh giá: Chưa

Hướng dẫn cách vẽ lược đồ Việt Nam.


Có nhiều cách vẽ lược đồ Việt Nam. Dưới đây giới thiệu một trong những cách vẽ đó.

- Vẽ một lưới ô vuông gồm 40 ô (5x8) như trong hình 3. Mỗi chiều của ô vuông ứng với 2o kinh tuyến và 2o vĩ tuyến. Lưới ô vuông này thể hiện lưới kinh - vĩ tuyến từ 102o Đ đến 112Đ và từ 8o B đến 24oB mà phần lớn  lãnh thổ nước ta nằm trong đó.

- Trên cơ sở một lược đồ Việt Nam ứng với lưới ô vuông như hình 3, giáo viên gợi ý cho học sinh lựa chọn một số điểm chuẩn để học sinh sáng tạo các cách vẽ bờ biển và đường biên giới đất liền tương đối chính xác. Ví dụ: Móng Cái nằm trên kinh tuyến 108o Đ, Đèo Ngang có vĩ độ khoảng 18o B, thành phố Đà Nẵng có vĩ độ khoảng 16o B, thành phố Lào Cai và đảo Phú Quốc nằm trên kinh tuyến 104oĐ…

- Sau đó học sinh sẽ vẽ các sông lớn, đảo lớn, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.

- Điền một số địa danh quan trọng lên lược đồ như Thủ đô Hà Nội (nằm ở hai bên bờ sông Hồng và khoảng vĩ độ 21o B), thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Lan, đảo Phú Quốc, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.

Lược đồ Việt Nam
HÌnh: Lược đồ Việt Nam