Bài 1 Trang 113 SGK Hóa Học 10

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Dung dịch nào sau đây không thể chứa trong bình thủy ngân?

A. HCl          

B. H2SO4          

C. HNO3         

D. HF


Đáp án D