Với vị trí và lãnh thổ của Việt Nam, chúng ta sử dụng phép chiếu bản đồ nào là phù hợp nhất?

Trung bình: 4,21
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Với vị trí và lãnh thổ của Việt Nam, chúng ta sử dụng phép chiếu bản đồ nào là phù hợp nhất?


Vị trí của Việt Nam nằm gần xích đạo, lãnh thổ kéo dài theo hướng Bắc - Nam nên ta dùng phép chiếu hình trụ đứng là thích hợp nhất.