Bài 7 Trang 114 SGK Hóa Học 10

Trung bình: 4,22
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

Ở điều kiện tiêu chuẩn, 1 lít nước hòa tan 350 lít khí HBr. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit bromhidric thu được. Bài 7 Trang 114 SGK Hóa Học 10


nHBr =35022,4 = 15,625 mol

→ mHBr  = 15,625 x  81 =1265,625 g

C%HBr =1265,625.1001000+1265,625= 55,86%.