Bài 1 trang 151 SGK Sinh học 11. Phân biệt sinh trưởng với phát triển.

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 10
Bạn đánh giá: Chưa

Phân biệt sinh trưởng với phát triển.


- Sinh trưởng là quá trình gia tăng khối lượng, kích thước cơ thể do tăng số lượng, kích thước tế bào động vật.

- Phát triển là sự biến đổi hình thái, sinh lí từ hợp tử đến giai đoạn trưởng thành, bao gồm giai đoạn phôi và hậu phôi.