Bài 3 trang 151 SGK Sinh học 11. Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối, mùa màng rất ghê gớm, trong khi đó bướm trưởng thành thường không gây hại cho cây trồng?

Trung bình: 4,45
Đánh giá: 242
Bạn đánh giá: Chưa

Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối, mùa màng rất ghê gớm, trong khi đó bướm trưởng thành thường không gây hại cho cây trồng?


Sâu bướm ăn lá cây vì có enzim tiêu hóa xenlulôzơ, vì vậy sâu ăn rất nhiều lá cây mới đáp ứng được nhu cầu chất dinh dưỡng cho cơ thể. Trong khi đó hầu hết các loài bướm không có enzim tiêu hóa xenlulôzơ nên chỉ ăn mật hoa nên không phá hoại cây trồng mà còn giúp cầy trồng thụ phấn.