Bài 4 trang 151 SGK Sinh học 11. Phát triển của ếch thuộc kiểu biến thái hoàn toàn hay không hoàn toàn? Tại sao?

Trung bình: 4,52
Đánh giá: 443
Bạn đánh giá: Chưa

Phát triển của ếch (hình 37.5) thuộc kiểu biến thái hoàn toàn hay không hoàn toàn? Tại sao?

Bài 4 trang 151 SGK Sinh học 11
Chu kỳ phát triển của ếch

Quá trình phát triển của ếch thuộc loại biến thái hoàn toàn vì ấu trùng (nòng nọc) rất khác ếch trưởng thành về hình thái, cấu tạo và sinh lí.