Câu 5 trang 6 SGK Tin học 10

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 10
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu một ví dụ mà máy tính không thẻ thay thế con người trong việc xử lí thông tin?


Tương lai máy tính sẽ thay thế con người trở thành lao động chính trong nhiều lĩnh vực là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Thế nhưng trong một số lĩnh vực, việc xử lí thông tin của máy tính sẽ còn hạn chế:

  • Trong việc y tế, máy tính vẫn chưa thể thay thế đội ngũ y bác sĩ để chẩn đoán bệnh tật, điều trị cho bệnh nhân.
  • Những công việc về tư vấn tâm lý, tình cảm, cảm xúc của con người.
  • Các lĩnh vực chính trị và luật.