Bài 2 Trang 25 SGK Lịch sử 12. Lập niên biểu các sự kiện chính trong lịch sử Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 2000.

Trung bình: 4,79
Đánh giá: 28
Bạn đánh giá: Chưa

Lập niên biểu các sự kiện chính trong lịch sử Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 2000.


THỜI GIAN

SỰ KIỆN

1/10/1949

Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập

1953 - 1957

Kế hoạch 5 năm đầu tiên được thực hiện

1959 - 1978

Thời kỳ đất nước có nhiều biến động.kinh tế không ổn định,

Từ năm 1978 - 2000

Giai đoạn tiến hành cải cách mở cửa và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.trong lịch sử Trung Quốc