Bài 1 Trang 30 SGK Lịch sử 11. Hãy trình bày những nét lớn của lịch sử châu Phi thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Trung bình: 4,21
Đánh giá: 19
Bạn đánh giá: Chưa

 Hãy trình bày những nét lớn của lịch sử châu Phi thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.


- Từ giữa TK XIX thực dân  phương Tây bắt đầu xâm lược Châu Phi

- Đầu thế kỉ XX việc phân chia thụôc địa giữa các đế quốc ở châu Phi căn bản đã hoàn thành.