Bài 1 trang 75 SGK Sinh học 11. Hãy liệt kê các hình thức hô hấp của động vật ở nước và ở cạn.

Trung bình: 4,51
Đánh giá: 239
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy liệt kê các hình thức hô hấp của động vật ở nước và ở cạn.


* Các hình thức hô hấp của động vật ở nước:

     - Hô hấp qua bề mặt cơ thể (giun ở nước,…)

     - Hô hấp bằng mang (cá, tôm, cua,…)

     - Một số hô hấp bằng phổi: cá heo, cá voi,… sau khi ở dưới nước một thời gian chúng sẽ ngoi lên mặt nước để thở.

   * Các hình thức hô hấp của động vật ở cạn:

     - Hô hấp bằng hệ thống ống khí (côn trùng,…)

     - Hô hấp bằng phổi (chim, thú,…)

     - Hô hấp qua bề mặt cơ thể (giun đất,…)