Bài 5 trang 75 SGK Sinh học 11. Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào dưới đây trao đổi khí hiệu quả nhất?

Trung bình: 4,53
Đánh giá: 61
Bạn đánh giá: Chưa

Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào dưới đây trao đổi khí hiệu quả nhất? Trả lời bằng cách đánh dấu x vào ô vuông cho câu trả lời đúng:

 A - phổi của động vật có vú.       B - phổi và da của ếch nhái.       C - phổi của bò sát.         D - da của giun đất.


 Phổi của động vật có vú gồm nhiều phế nang. Các phế nang có thành rất mỏng, nhiều mao mạch nên khí O2 và CO2 dễ dàng khuếch tán qua. Không khí đi vào và đi ra khỏi phổi nhờ hệ thống đường dẫn khí (mũi, khí quản, phế quản) nên đạt hiệu quả cao.

Đáp án: A