Câu 3 trang163, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4,50
Đánh giá: 2
Bạn đánh giá: Chưa

Các nước đang phát triển gặp những khó khăn gì về mặt kinh tế - xã hội khi giải quyết vấn đề môi trường?


Các nước đang phát triển gặp rất nhiều khó khăn về mặt kinh tế - xã hội khi giải quyết vấn đề môi trường.

- Các nước đang phát triển phần lớn là các nước nghèo, chậm phát triển về kinh tế - xã hội. Vì thế, để phát triển kinh tế các nước này đã đẩy mạnh việc khai thác các tài nguyên.

- Ba phần tư dân số thế giới sống ở các nước đang phát triển, tỉ lệ gia tăng dân số nhanh đã gây sức ép lớn đến tài nguyên và môi trường (làm tăng quy mô và tốc độ khai thác tài nguyên như đất, nước, sinh vật... đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng về môi trường). 

- Việc ứng dụng các công nghệ sản xuất hiện đại trong sản xuất, tiết kiệm nguyên, nhiên liệu đã làm cho giá nguyên liệu nhiều loại khoáng sản giảm. Chính vì vậy, nhiều nước đang phát triển đã phải tăng cường khai thác khoáng sản xuất khẩu đề bù vào giá thấp.

- Nông nghiệp còn tiến hành theo lối quảng canh, nên ở các nước nhiệt đới còn phổ biến tình trạng đốt nương làm rấy phá rừng để lấy đất canh tác, du canh du cư. Việc theo đuổi mục tiêu tự túc lương thực bằng mọi giá đã làm cho hàng triệu ha đất rừng bị mất đi, nhường chỗ cho các đồi núi trọc,...

- Được giải quyết việc làm, cải thiện cơ sở vật chất - kĩ thuật ở các các nước đang phát triển nhận đầu tư từ các nước phái triển. Trong vài ha chục năm ưở lại đây, các nước phát triển đẩy mạnh đầu tư vào các nước đang phát triển, (1 các ngành cần nhiều nguyên liệu, nhiên liệu, lao động không cần công nghệ cao, dễ gây ô nhiễm môi trường). Trong sự hợp tác bất bình đẳng đó, các nước đang phát triển bao giờ cũng chịu phần nhiệt và phải trả giá đắt về sự ô nhiễm và suy thoái môi trường.

- Các nước đang phát triển còn là nơi nhập khẩu rác thải công nghiệp của các nước phát triển, nhập khẩu các dây chuyền công nghệ lạc hậu... vì vậy các nước đang phát triển là bãi rác công nghiệp của các nước phát triển.