Bài 1 trang 90 SGK Sinh học 11. Cân bằng nội môi là gì?

Trung bình: 4,73
Đánh giá: 15
Bạn đánh giá: Chưa

Cân bằng nội môi là gì?


 Nội cân bằng (cân bằng nội môi) là duy trì sự ổn định môi trường trong cơ thể (duy trì ổn định áp suất thẩm thấu, huyết áp, pH, thân nhiệt...), đảm bảo cho sự tồn tại và thực hiện các chức năng sinh lí của tế bào ® đảm bảo sự tồn tại và phát triển của động vật.