Bài 5 trang 90 SGK Sinh học 11. Trình bày vai trò của gan trong điều hòa nồng độ glucôzơ máu.

Trung bình: 4,53
Đánh giá: 30
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày vai trò của gan trong điều hòa nồng độ glucôzơ máu.


- Vai trò của gan:

+ Điều hoà glucô huyết: Glucô tăng ® hoocmôn insulin ® glicôgen; nếu glucô giảm ® hoocmôn glucagôn ® glucô.