Bài 2 Trang 95 SGK Lịch sử 10. Những nguyên nhân nào tạo nên sự phát triển nông nghiệp ở các thế kỉ X - XV?

Trung bình: 4,46
Đánh giá: 39
Bạn đánh giá: Chưa

Những nguyên nhân nào tạo nên sự phát triển nông nghiệp ở các thế kỉ X - XV?


* Biểu hiện sự phát triển Thủ công nghiệp:

- TCN dân gian:

+ Các nghề TC cổ truyền như:  Đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, dệt ngày càng phát triển chất lượng SP ngày càng được nâng cao.

+ Các làng nghề TC ra đời như: Thổ Hà, Bát Tràng.

- TCN Nhà nước:

+ Nhà nước thành lập các quan xưởng (Cục bách tác) tập trung thợ giỏi trong nước SX: Tiền, vũ khí, áo mũ cho vua quan, thuyền chiến. SX được một số SP kỹ thuật cao như: Đại bác, thuyền chiến có lầu.

* Biểu hiện sự phát triển Thương nghiệp:

- Nội thương:

+ Các chợ làng, chợ huyện, chợ chùa mọc lên ở khắp nơi, là nơi ND trao đổi SP NN và TCN

+ Kinh đô Thăng Long trở thành đô thị lớn (36 phố phường) – Trung tâm buôn bán và làm nghề thủ công.

- Ngoại thương:

+ Thời Lý – Trần ngoại thương khá phát triển, Nhà nước xây dựng nhiều bến cảng buôn bán với nước ngoài.

+ Vùng biên giới Việt - Trung cũng hình thành các đặc điểm buôn bán.