Bài 1 Trang 95 SGK Lịch sử 10. Những nguyên nhân nào tạo nên sự phát triển nông nghiệp ở các thế kỉ X - XV?

Trung bình: 4,32
Đánh giá: 53
Bạn đánh giá: Chưa

Những nguyên nhân nào tạo nên sự phát triển nông nghiệp ở các thế kỉ X - XV?


*  Nguyên nhân:

- Đất nước được thống nhất, có độc lập, tự chủ, hòa bình  tạo điều kiện cho sản xuất nông nghiệp phát triển.

- Nhân dân ra sức khai phá đất khoang, mở rộng, khai hoang ruộng đồng  nhiều xóm làng mới được thành lập.

- Nhà nước  có nhiều chính sách, biện pháp để mở rộng diện tích và tạo điều kiện cho nông nghiệp phát triển,

hằng năm các vua Đinh, Tiền Lê, Lý làm lễ cày tịch điền để khuyến khích nhân dân sản xuất.

- Nhà nước khuyến khích các quý tộc, vương hầu bỏ tiền ra để chiêu mộ dân đi khai hoang, Thực hiện chia ruộng đất công làng xã cho nông dân cày cấy (nhà Lê sơ),...

- Nhà nước  có chức quan  hà đê sứ chú trọng đến việc đắp đê, làm thuỷ lợi, bảo vệ trâu bò để phục vụ nông nghiệp