Bài 3 Trang 95 SGK Lịch sử 10. Sự phân hóa xã hội ở thế kỉ XIV dẫn đến hậu quả gì?

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Sự phân hóa xã hội ở thế kỉ XIV dẫn đến hậu quả gì?


* Hậu quả:

- Do nhiều nguyên nhân khác nhau mất mùa, đói kém diễn raa nhiều nơi làm cho đời sống nhân dân hết sức cực khổ.

- Vua quan không quan tâm làm cho mâu thuẫn xã hội  tăng cao dẫn đến nhiều cuộc đấu tranh nổ ra khieesn nhà Trần suy vong.