Bài 2 Trang 100 SGK Lịch sử 10. Phân tích sự khác nhau giữa hai cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý và chống Mông - Nguyên thời Trần

Trung bình: 4,36
Đánh giá: 84
Bạn đánh giá: Chưa

Phân tích sự khác nhau giữa hai cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý và chống Mông -  Nguyên thời Trần


*Bảng so sánh kháng chiến chống Tống thời Lý và chống Mông - Nguyên thời Trần: 

Nội dung

       Cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý

Cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên thời                                    Trần.

Tương quan

lực lượng

Lý Thường Kiệt phát động chống xâm lược Tống khi thế và lực đều mạnh,nhân dân sẵn sàng,trong  khi đó nhà Tống phát động chiến tranh xâm lược nước ta trong tình thế gặp nhiều khó khăn.

- Nhà Trần mới thành lập đang trong qúa trình xây dựng về mọi mặt, đã phải liên tiếp 3 lần chống quân xâm lược Mông - Nguyên - thế lực hùng mạnh bậc nhất thế giới thời bấy giờ

Nghệ thuật

quân sự

- Cuộc kháng chiến có thời gian diễn ra bên ngoài lãnh thổ

- Lý Thường Kiệt sử dụng chủ trương “ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đến trước chặn mũi nhọn của giặc của giặc”, đem quân đánh bất ngờ sang đất Tống.

- Sử dụng cách đánh về tinh thần làm cho địch hoang mang bằng cách  sử dụng “bài thơ ” “Nam quốc sơn hà” , làm cho địch hoang mang

- Thực hiện kế sách “vườn không nhà trống” và được sự ủng hộ đông đảo của nhân dân.

- Nhà Trần  sử dụng cách đánh lâu dài làm địch suy yếu rồi đánh đòn quyết định.