Bài 3 Trang 100 SGK Lịch sử 10. Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Trung bình: 4,42
Đánh giá: 38
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.


- Nhân dân ta  đoàn kết, ủng hộ khởi nghĩa, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần quyết tâm đánh giặc giúp cuộc khởi nghĩa vượt qua mọi khó khăn.

- Có sự lãnh đạo tài tình, mưu lược của  Lê Lợi,  đặc biệt là kế sách đánh giặc "công tâm" Nguyễn Trãi... bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa, đưa ra những kế sách, mưu lược đúng đắn để đưa cuộc khởi nghĩa đến thắng lợi.

- Biết kết hợp mềm dẻo quân sự và ngoại giao để đánh thắng kẻ thù.