Bài 2 Trang 105 SGK Lịch sử 10. Vì sao Phật giáo rất phát triển dưới thời Lý, Trần nhưng đến thời Lê sơ lại không phát triển?

Trung bình: 4,42
Đánh giá: 26
Bạn đánh giá: Chưa

 Vì sao Phật giáo rất phát triển dưới thời Lý, Trần nhưng đến thời Lê sơ lại không phát triển?


* Phật giáo rất phát triển dưới thời Lý, Trần vì:

- Phật giáo là tôn giáo vốn được du nhập vào nước ta từ lâu đời,phù hợp với văn hóa dân tộc nên đã ăn sâu trong tâm thức người Việt.

- Các vua quan nhà  Lý, Trần tạo điều kiện cho Phật giáo phát triển: nhiều người theo đạo Phật, góp tiền xây dựng chùa, đúc chuông, tô tượng..Các nhà sư được triều đình trọng dụng.

* Đến thời Lê sơ lại không phát triển vì:

-  Việc hoàn thiện bộ máy nhà nước phong kiến theo hướng quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền đã làm tư tưởng của Nho giáo trở thành công cụ để duy trì và bảo vệ trật tự của xã hội phong kiến. Do vậy, nhà nước hạn chế sự phát triển của Phật giáo và Nho giáo được nâng lên chiếm vị trí độc tôn trong xã hội.