Bài 3 Trang 105 SGK Lịch sử 10. Thống kê các thành tựu văn học , nghệ thuật ở các thế kỉ XI-XV.

Trung bình: 4,34
Đánh giá: 53
Bạn đánh giá: Chưa

Thống kê các thành tựu văn học, nghệ thuật ở các thế kỉ XI-XV.


Thành tựu văn học , nghệ thuật ở các thế kỉ XI-XV.

* Văn học

- Phát triển mạnh từ thời nhà trần, nhất là VH chữ Hán. Tác phẩm tiêu biểu: Hịch tướng sĩ, Bình ngô đại cáo...

- Từ thế kỷ XV VH chữ Hán và chữ Nôm đều phát triển (tác giả: Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi)

- Đặc điểm: Thể hiện tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, tự hào dân tộc; Ca ngợi những chiến công oai hùng, cảnh đẹp của quê hương đất nước.

* Nghệ thuật

- Kiến trúc: Phát triển theo hướng Phật giáo gồm chùa, tháp, đền.( Chùa Một Cột, Tháp Báo Thiên, Tháp Phổ Minh, chùa Dâu..). Kiến trúc ảnh hưởng Nho giáo: Cung điện, thành quách, (Nhà Hồ), thành Thăng Long.

- Điêu khắc: rồng, hoa sen, vũ nữ...

- Sân khấu: tuồng, chèo, múa rối..

- Âm nhạc: trống cơm, sáo, tiêu, đàn..